All Tournaments

Moscow 2016 Winter Tournament #2

Europe - 13 participants

Swiss

Name Faction
1 Maksum Samigulin Stark / Fealty
2 Evgeny Ovsyannikov Targaryen / Rose
3 Larik Borts Targaryen / Fealty
4 Andrey Oveshnikov Greyjoy / Sun
5 Vaniya Karakasiyan Targaryen / Rose
6 Evgeny Cherdakov Greyjoy / Sun
7 Aleksander Godelashvili Stark / Fealty
8 Ilya Zhuravlev Lannister / Sun
9 Aleksander Lozhkin Greyjoy / Fealty
10 Andrey Gavrilov Greyjoy / Lion
11 Andrey Schekotilov Baratheon / Fealty
12 Anton Smirnov Baratheon / Fealty
13 Dmitry Zoubko Lannister / Sun