All Tournaments

Joust In Kaissa

Europe - 5 participants

Swiss

Name Faction
1 Sotiris Kantzelis Targaryen / Sea
2 Ioannis Charcharos Stark / Fealty
3 Konstantinos Charcharos Baratheon / Wars
4 Michalis Lagoudis Greyjoy / Fealty
5 Stelios Chouliaras Lannister / Crossing