All Tournaments

Organized Play Tournament

Europe - 7 participants

Swiss

Name Faction
1 Kotsikas Thanos Greyjoy / Sea
2 Doganis Dimitris Greyjoy / Sea
3 Papatheodorou, George Martell / Wars
4 ektor angelomatis Stark / Fealty
5 Karavelos Nikos Martell / Sea
6 Patellis, Grigoris Lannister / Crossing
7 Kakouras, Stavros Tyrell / Trading