All Tournaments

No Label X

Europe - 7 participants

Swiss

Name Faction
1 Chatzistefanidis, Periklis Greyjoy / Rains
2 Kostas Lilas Lannister / Rains
3 Sagias, Nikolas Baratheon / Wars
4 Karavelos Nikos Martell / Sea
5 Hadjiyiannis Michael Baratheon / Sun
6 Gerolymatos Aggelos Greyjoy / Sea
7 Kakouras, Stavros Tyrell / Trading