All Tournaments

Magus 21-07-2018

Europe - 6 participants

Swiss

Name Faction
1 Pietro Natale Targaryen / Wars
2 Miguel Pedrajas Greyjoy / Wars
3 Luigi Di Vilio Greyjoy / Fealty
4 Giuseppe Vaiano Martell / Dragon
5 Gianluca Paolo Schiavo Targaryen / Fealty
6 Giuseppe Di Vilio Martell / Lion