All Tournaments

Nlx

Europe - 6 participants

Swiss

Name Faction
1 Papatheodorou, George Martell / Wolf
2 Kostas Lilas Martell / Watch
3 Gerolymatos Aggelos Stark / Fealty
4 Xydis George Stark / Rains
5 Chatzistefanidis, Periklis Greyjoy / Trading
6 Fotios Rizos Targaryen / Wars