All Tournaments

Road to Fracas Patras League Pt.11

Europe - 6 participants

Swiss

Name Faction
1 Sotiris Delispiliopoulos Martell / Wolf
2 Antonis Vasilakopoulos Tyrell / Rains
3 Christos Dimitriadis Targaryen / HRD
4 Johnny Vasilakopoulos Targaryen / HRD
5 Dimitris Kolliopoulos Greyjoy / Stag
6 Giannis Kritikos Greyjoy / HRD