All Tournaments

Dragonphoenix 10/12

Europe - 9 participants

Swiss

Name Faction
1 Goumas Konstantinos Greyjoy / Rains
2 Doganis Dimitris Greyjoy / Rains
3 Chatzistefanidis, Periklis Greyjoy / Rains
4 George Papatheodorou Targaryen / Fealty
5 Kostas Lilas Martell / Fealty
6 George Karabinis Targaryen / Rains
7 Charcharos Giannis Lannister / Fealty
8 Kotsikas Thanos Night's Watch / Wolf
9 ektor angelomatis Stark / Fealty